ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontynuacja terapii muzyką

W naszym Domu cyklicznie raz w tygodniu odbywają się zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez jedną z pań terapeutek, które cieszą się dużą popularnością. Podczas tego rodzaju terapii między innymi wykorzystywana jest chusta klanzy. Zabawy z chustą spełniają różne cele dydaktyczne, a jedno działanie ćwiczy różne umiejętności.

Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta klanzy dostarcza wielu wrażeń naszym Uczestnikom, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Wszystkie te zabawy prowadzone są oczywiście przy relaksacyjnej muzyce pobudzającej wyobraźnię. Taka terapia również działa integrująco na Uczestników, dzięki czemu mogą się jeszcze lepiej poznać.

Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji i zabawy oraz pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze Uczestników dlatego też w naszym Domu jest kontynuowana taka forma terapii.