ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uroczyste otwarcie naszego nowego Domu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy funkcjonuje od 1.12.2015r., jednak dopiero 4 lutego 2016r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie placówki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi: Pani Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pan Jan Kubik – asystent Posła Władysława Kosiniaka-Kamysz, Ks. Prałat Zygmunt Warzecha, Pan  Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Pan Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Pani Agnieszka Beker – Przewodnicząca Rady Gminy w Szczucinie, Państwo Bolesław i Stanisława Łączyńscy.

Były liczne podziekowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki, symboliczne przecięcie wstęgi oraz część artystyczna uczestników. Uroczystość uwieńczył poczęstunek przygotowany przez Reastaurację Staropolską, a każdy z gości otrzymał pamiątkowy kubek.

Nasz Dom jest placówką dla 38 osób, na chwilę obecną mamy 32 uczestników, którzy korzystają z pracowni: artystyczno – plastycznej, komputerowo – edukacyjnej, usprawniania fizycznego, muzyczno – teatralnej, integracji społecznej oraz kulinarnej i gospodarstwa domowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy to często jedyna możliwość wyjścia z domu, ciekawego spędzenia czasu, zawarcia znajomości i przyjaźni dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla ich rodzin natomiast to szansa na chwilę wytchnienia i aktywność inną niż opieka nad bliskim.