ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W DĄBROWICY

STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE”
RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne i poświęcenie nowego busa

Kwiecień rozpoczynamy bardzo wyjątkowymi wydarzeniami w naszej placówce.

4 kwietnia 2024r. miały miejsce dwa ważne wydarzenia – coroczne śniadanie wielkanocne, a także poświęcenie nowo zakupionego busa, przekazanego w nasze użytkowanie.

W ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami” i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PFRONu Stowarzyszenie „Otwarte Serce” zakupiło nowego busa, który został nam uroczyście przekazany. Podczas tego wydarzenia towarzyszyli nam zaproszeni goście – przedstawiciele Powiatu Dąbrowskiego, Gminy Szczucin, a także Zarząd i Przyjaciele Stowarzyszenia „Otwarte Serce”. Tuż po akcie poświęcenia pojazdu, trwając w Oktawie Wielkanocnej wzięliśmy udział w Śniadaniu Wielkanocnym. Na świątecznym stole, nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych potraw, a wokół uśmiechniętych twarzy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy jeździć nowym busem, który jest tak bardzo ważny w funkcjonowaniu naszej placówki.